Integrale Kindcentra Enschede

In Enschede zijn dertig Integrale Kindcentra (IKC’s) gevormd. Binnen zo’n IKC werken de basisscho(o)l(en) en de locatie(s) voor kinder- en buitenschoolse opvang intensief samen aan het realiseren van: een doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijn realiseren voor kinderen van 0 tot 13 jaar en een aanbod van (aaneengesloten) opvang en onderwijs, dat ouders in staat stelt hun werk en de zorg voor hun kinderen gemakkelijker te combineren.

Deze uitnodiging voor een werkconferentie was de eerste aanzet tot de IKC's. Dit drieluik gaf de benodigde informatie voor de deelnemende partijen en was tevens voorzien van een inschrijfkaart.