8TING

8TING is een sollicitatieprogramma dat de werkzoekende op eigen tempo kan doorlopen. Bij 8TING gaat het niet alleen over het cv, de opleiding en de werkervaring. Levenservaring krijgt waarde die vertaald wordt naar werk. 8TING heeft als uitgangspunt dat ieder mens waarde heeft. En dat het (weer) zien van die eigen waarde een voorwaarde is om in beweging te komen. Eigen verantwoordelijkheid nemen is daarbij belangrijk en wordt in 8TING gestimuleerd.

8TING werd als een pilot opgestart, door strategische, technologische en inhoudelijke kennispartners die vanuit kennis en ambitie domeinspecifieke ondersteuning leveren. Dus werd betrokken bij de naamontwikkeling, de visuele middelen, zoals een huisstijl, folder en website.