Gegevensbescherming

Dus brand design, gevestigd aan Moutlaan 20, 7523 MD Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Moutlaan 20,

7523 MD Enschede

053 4310421

Rick Wildeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Dus brand design

Hij is te bereiken via info@dusbranddesign.nl of 053 4310421

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dus brand design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dusbranddesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.